Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności

Zarządzenia Dyrektora BZO nr 14 w sprawie ograniczeń w wydawaniu ryb w OZ Szczodre

Aktualności | 2020-10-16 | Publikujący: PZW Okręg we Wrocławiu

ZARZĄDZENIE nr 14/RS/2020

Dyrektora Biura Zarządu Okręgu we Wrocławiu

z dnia 14 października 2020 r.

w sprawie: zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród pracowników zatrudnionych w Ośrodku Zarybieniowym PZW w Szczodrem oraz członków PZW w związku z wydawaniem ryb na potrzeby wód drobnych PZW oraz sprzedaży ryb dla innych podmiotów

Mając na względzie konieczność podjęcia stosownych działań związanych z aktualną sytuacją epidemiczną zarządzam, co następuje:

§ 1

1.      Osobom odbierającym rybę w Ośrodku Zarybieniowym PZW w Szczodrem (zwanym dalej: „OZ PZW”) nakazuje się zasłonięcie ust i nosa (maseczka, chusta, przyłbica itp.).

2.      Osobom odbierającym rybę zabrania się poruszania się po terenie OZ PZW, za wyjątkiem strefy załadunku.

3.      Kierownik OZ PZW w Szczodrem zobowiązany jest do niezwłocznego oznaczenia terenu OZ PZW informacją o zakazie wstępu osób odbierających rybę na teren OZ PZW w Szczodrem – w tym do budynków Wylęgarni i Biura OZ PZW – za wyjątkiem strefy załadunku. Powyższa informacja powinna zawierać dane kontaktowe osoby, która będzie zawiadamiana za pomocą środków porozumienia się na odległość o zamiarze odbioru ryb przez odbiorę.

4.      Nakazuję zachowanie dystansu społecznego wszystkim osobom przebywającym na terenie OZ PZW o odległości nie mniejszej niż 1,5 metra.

5.      Osoby odbierające rybę zobowiązane są stać za osobą obsługującą wagę.

6.      Zabrania się korzystania z pomocy osób odbierających rybę w załadunku
 i sortowaniu ryb przez pracowników OZ PZW.

7.      Mając na względzie zakaz określony w pkt 3 powyżej ustala się, że wszelkie dokumenty dla osób odbierających rybę będą dostarczane do strefy załadunku.

8.      Osobom odbierającym rybę zabrania się podróżowania autem przewożącym rybę wraz
z pracownikiem PZW.

9.      Zakazuje się przyjazdu do OZ PZW osobom, które mają jakiekolwiek wątpliwości co do stanu swojego zdrowia lub/i miały kontakt z osobą zarażoną wirusem SARS-CoV-2.

10.   Pracownicy podróżujący razem samochodem zobowiązani są do zasłonięcia ust i nosa (maseczka, chusta, przyłbica itp.) oraz do zachowania stosownego dystansu.

11.   Zobowiązuje się kierownika OZ PZW w Szczodrem do zapoznania wszystkich pracowników OZ PZW z aktualnymi ograniczeniami, nakazami i zakazami przewidzianymi dla strefy żółtej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 poz. 1758).

12.   Zobowiązuje się kierownika OZ PZW w Szczodrem do nadzorowania wykonywania przez osoby przebywające na terenie Ośrodka obowiązków określonych w niniejszym zarządzeniu oraz rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 11 powyżej.

13.   Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o pracownikach OZ PZW rozumie się przez to każdą osobę wykonującą swoje obowiązki na terenie OZ PZW bez względu na podstawę zatrudnienia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania i obowiązuje do czasu jego odwołania.

 

 

……………………..…………………………..

(Dyrektor Biura Zarządu Okręgu)

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.