Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Pliki do pobrania

Wzory dokumentów na Walne Zebrania Sprawozdawcze:

Protokół z zebrania

Protokół komisij mandatowej

protokół komisji uchwał i wniosków

porządek obrad

regulamin obrad

uchwały:

porządek i regulamin obrad

protokół z poprzedniego zebrania

zatwierdzenie sprawozdania z działalności zarządu koła

zatwierdzenie sprawozdania z działalności sądu koleżeńskiego

zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej

zatwierdzenie preliminarza budżetowego

zatwierdzenie planu pracy

 

Protokół zarybienia

 

Wniosek o realizację zarybienia

 

Karta ewidencyjna wędkarza nowy wzór

 

Oświadczenie Administratora strony Koła

 

Wykaz władz - czysty druk

 

Protokół Komisji Mandatowej

 

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków

 

Protokół komisji skrutacyjnej

 

Wykaz członków Zarządu

 

Wzory i przykłady uchwał

 

Preliminarz dochodów i wydatków (nowy wzór)

 

Porządek obrad WZSW

 

Kwestionariusz osobowy delegata

 

Protokół spisu z natury

 

Protokół inwentaryzacji kasy 

 

Oświadczenie dla przenoszących kartotekę (nowy wzór)

 

Wniosek o licencję sportowca

 

Oświadczenie komisji egzamiacyjnej na kartę wędkarską


Wzór wniosku o powołanie komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską

 

porządek obrad Walnego Zgromadezenia Sprawozdawczego

 

protokół z zawodów

 

lista startowa zawodników

 

regulamin orgnizacyjny Koła

 

protokół z zawodów spinningowyh/muchowych

 

WZÓR REZERWACJI TERENU NA ZAWODY W KOŁACH WZÓR REZERWACJI TERENU NA ZAWODY W KOŁACH W PLIKU EXCEL

 

LISTA WYGRANYCH NAGRÓD WZÓR (EDYTOWALNY)

 

ROCZNY TERMINARZ ZAWODÓW W KOLE

 

Komisja Rewizyjna:

sprawozdanie kontroli komisji rewizyjnej

protokół kontroli SSR

protokół kontroli OKR

upoważnienie PZW

protokół kontorli diet dla działaczy

protokół kontroli